Için kapsama zorunlu

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM Zorunlu Kullanıma Geçiş Tarihleri. 2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-İrsaliye ve Diğer e-dönüşüm ürünlerine geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden belirlendi. Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: 6740 sayılı BES Kanunu'nun otomatik katılımı düzenleyen Ek-2. maddesinde, 'Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c ... Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz. Azami Teminat Limiti DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Yazar Haber Aralık 8, 2017 ... Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete deyayınlanan yönetmelik değişikliği ile Zorunlu BES (Otomatik Katılım Sistemi) ‘e katılıma ilişkin düzenlemeler yapıldı. Aşağıda tam metnini bulabileceğiniz Yönetmelik değişikliğinde ilk etapta dikkat çeken değişiklikler;

ISO 27001 2017 Bilgi Güvenliği Belgesi

2020.05.24 15:39 iso-belgesi ISO 27001 2017 Bilgi Güvenliği Belgesi

ISO 27001: 2017, etkili bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak sürdürmek için tasarlanmış uluslararası bir standarttır. Sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak bu kaydı ilk olarak 2018'de tamamladık.
Tehditleri, güvenlik açıklarını etkilerini dikkate alarak kuruluşun bilgi güvenliği risklerini sistematik olarak inceleyin
Kabul edilemez kabul edilen riskleri ele almak için tutarlı kapsamlı bir bilgi güvenliği kontrolleri paketi / ya diğer risk tedavisi formlarını tasarlamak uygulamak
Bilgi güvenliği kontrollerinin kurumun bilgi güvenliği ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamaya devam etmesini sağlamak için kapsayıcı bir yönetim süreci benimsemek
ISO 27001 belgesinin kapsama alanı:
Araştırma geri bildirim görüşme hizmetlerini (yüz yüze, telefon web anketleri) destekleyen bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS);
ISO 27001 belgesinin https://adlbelge.com/iso-27001-belgesi sertifikasyon için bir parçası olarak düşünülmesi ve iso tarafından yürütülen yıllık planlanmış bağımsız bir dış denetimden geçirilmektedir. En son denetimlerimiz Eylül 2019'da gerçekleştirilmiştir.
ISO 9001, ISO 27001 arasındaki farklar nelerdir?
ISO 9001, müşteri memnuniyetini temeline koyan ve ürün hizmet alışkanlıklarını mükemmel bir hizmet almasını hizmet ürünlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. İç kalite sistemlerini tanımlıyor ve onlara belgelerinin kapsamını geliştirmek için teslim etmemizi sağlamaktadır. ISO 9001, kaliteyi yönetmek için bir risk değerlendirme azaltma yaklaşımı benimser.
ISO 9001'in aksine, uygun araştırma yöntemine bağlı standart yolları standartları tanımlayan 'sınıfının en iyisi' kurallı bir standardıdır. Örneğin, telefon görüşmeleri yaparken, standart görüşmeci başına doğrulanması gereken minimum görüşme sayısını çalışmalarının kalitesini sağlama yöntemlerini tanımlar.
ISO 27001, ISO 9001 ile aynı şekilde bir risk değerlendirme azaltma yaklaşımı kullanan bir bilgi güvenliği standardıdır. İçinde 114 kontrol kılavuz standard olan iso 27002'de yer aldığı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (bilgi güvenliği yönetim sistemi kısaltması bgys’dir) kurulmuştur risk dahil; personel alımı, erişim kontrolü, ağ, kriptografi, fiziksel güvenlik, tedarik zinciri yönetimi, uygunluk olay yönetimi.
Teknolojik riskler, son yıllar içerisinde sıklıkla ana haber bültenlerinde baş köşeyi aldı sürekli tekrar eden bir duruma gelmesiyle, kuruluşların güvenlik uygulamalarına kör edici bir ışık tuttu. Ancak bir şirketin bilgilerinin güvende tuttuğuna nasıl gerçekten güvenebilirsiniz?
Bunu güvence altına almak bunu güvence altına almak için istediğimiz her şeyden bahsedebiliriz, ancak sonunda, verilerin çalışanların ellerine emanet edilen şirketin işleri doğru yaptığına dair somut bir doğrulama gibi bir şey yoktur.
En hassas rilerin bir kısmının bulunduğu e-keşif gibi bir alanda, ISO 27001 sertifikası bilgi güvenliği yönetimi için uluslararası standart iyi bir başlangıçtır.
Peki “ISO 27001 uyumlu” aslında ne anlama geliyor?
Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız üzülmeyin. Bugün size ISO organizasyonu 27001 belgesi hakkında bilmeniz gerekenleri özetleyeceğiz.
Herkesin sandığının aksine iso bir kuruluş felsefini ülkeler arası ortaklaşa bir çabayla geliştiren denetleyen ve güncelleyen takma addır.
Biliyor musunuz iso ilk olarak 1946 yılında 25 ülkenin katılımıyla Londra'da gerçekleştirilen bir toplantıyla ortaya çıkmıştır.
1947 Şubat ayında tamamen bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak kuruldu ve ilk yayınladığı standardlar pek çok dile çevrilerek dağıtıldı (burada).
Böylece, kurucular gerçek konsensüs ruhuyla Yunancadan gelen ve “eşit” anlamını taşıyan “isos” kelimesinden ISO ismini aldılar. İşte tam olarak bu nedenden ötürü bu ismin bir kısaltma olmadığı söylemek mümkündür.
Bugün, sloganı “dünyanın kabul ettiği yer” olan örgüt, “Adı ne olursa olsun, ülke ne olursa olsun biz her zaman ISO'yuz” diyerek adını veriyor.
Bugün ISO, dünyanın dört bir yanından uzmanlar, kozmetik, madencilik, vakum teknolojisi, yangın güvenliği için gönüllü uzlaşmaya dayalı standartlar geliştirmek için 161 ülkeden 770 teknik komiteden alt komiteden üyelere sahiptir.
Bu komiteler, teknoloji üretimin hemen hemen tüm yönlerini kapsayan 22.087 uluslararası standart sayıma sahiptir. Ve et, bunlardan biri iso 27001 ile uğraşan herhangi bir şirket için önemli bir standart.
ISO 27001 gereklilikleri, bilgi güvenliği sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi sürekli iyileştirilmesi etrafında dönmektedir. Boyut ya türden bağımsız olarak, herhangi bir kuruluşun kullanması için tasarlanmıştır.
Ancak, bazı ISO sertifikalarının aksine, 27001 zorunlu değildir. Şirketlerin, verileri yönetmek güvenlikli tutmak için küresel olarak kabul edilmiş en iyi uygulamalara uyduklarından emin olmak istedikleri takdirde uygulamayı seçebilecekleri güvenlik, gizlilik, bütünlük kullanılabilirlikle ilgili her süreci ele almak üzere düzenlenmiş bir dizi kılavuzdur. Bununla birlikte, bugünün ikliminde, sertifikasyon talebi yüksektir.
Bir kuruluş müşterilerine ISO 27001 yönergelerine uyduklarından emin olmak istiyorsa sertifika alabilirler ancak ISO bu konuda onlara yardımcı olmaz. Bunun için, şirketin ISO tanımlı bağımsız denetim kriterlerini karşılayan akredite sertifika kuruluşları istihdam etmesi gerekir. ISO 27001 belgesi almak isteyenler için bu denetimler gerçekleştirilmekte ve ıso 27001 için işletmelere belgelendirme hedefiyle ISO 27001 eğitimleri de vermektedir.
ISO 27001: 2017 sertifikasının alınması, hizmetlerimizin paydaşlarına hassas şirket bilgilerini yönetmek için sistematik bir yaklaşım izlememizi sağlıyor. “Göreliliğin insanlarını, süreçlerini BT sistemlerini üzerinde anlaşmaya varılan küresel en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirdiğini temel risk yönetimi uygunluk izleme süreçleri yoluyla bilgi güvenliğini sürdürebileceğini gösteriyor.”
ISO 27001 standartları, bir şirketin bilgi risklerini belirleme, analiz etme tedavi etme sürecini nasıl özetlediğinden liderliğin stratejik hizalamayı nasıl sağladığına güvenlik hususlarının kuruluş genelinde dahil edilmesine kadar her şeyi içerir. Bu yöntemle iso 27001 sertifikası için yapılacak denetimler tamamlanmış olmaktadır.
Kaynak: https://www.haberx.com/post/513808/iso-27001-2017-bilgi-guvenligi-belgesi
submitted by iso-belgesi to u/iso-belgesi [link] [comments]


2020.01.26 09:39 scbelgelendirmeblog Mesleki Yeterlilik Nedir?

Mesleki Yeterlilik Nedir?
İcra edilen bir mesleğin, kurallarına ve teknik yönergelere göre yapılabilmesine, mesleki yeterlilik adı verilir. Meslekte uzmanlaşma ile yeterlilik arasında fark vardır. Uzmanlaşma, meslekteki daha ileri aşamayı ifade etmektedir.
Mesleki Yeterlilik Sınavı Nedir?
MYK kurumu tarafından düzenlenen sınavın adıdır. Sınav yeri ve sınav soruları, MYK kurumu tarafından belirlenir. Mesleki yeterlilik belgesi, sınav sonunda başarılı olan adaylara verilir. Sınavlar, teorik ve uygulama olmak üzere, iki aşamada gerçekleştirilir.
Mesleki Eğitim Sertifikası Alınmalı mı?
Yasa ile zorunlu hale getirilen mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Ancak bu belgenin alınabilmesi için öncelikle mesleki eğitim sertifikası alınmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesi sınavında ve meslekte başarılı olunabilmesi için belirli bir temelin olması gereklidir.
Mesleki yeterlilik belgesi alınmasında eğitim şartı yoktur. İlkokul mezunu olmak ve 16 yaşını bitirmek yeterli olmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunlu Meslekler Hangileridir?
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır” ifadesi yer almaktadır.
Kanundaki bu maddenin yorumu, ilk önce tehlikeli ve çok tehlikeli niteliklere sahip olan mesleklerde belge alınması zorunlu olduğudur.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayınladığı tebliğde 40 meslekte belge alınma zorunluluğu belirtilmiştir. 24/03/2016 tarihinde yayınlanan ikinci tebliğde 8 meslek grubu daha belge kapsamına alınmıştır. 26/09/2017 tarihinde yayımlanan 3. Tebliğde 33 meslek daha kapsama ilave edilmiştir. Beşinci olarak yayımlanan tebliğde meslek sayısı 143’e çıkarılmıştır.
MYK internet adresinden hangi mesleklerin kapsam dahilinde olduğunu öğrenebilirsiniz.
Mesleki Yeterlilik Şartı Hangi Durumlarda Aranmaz?
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa tabi olan kişilerden belge istenmeyecek. Mesleki eğitim kursunu bitirenler, meslek lisesi mezunları ve üniversitelerin meslekle ilgili bölümünden mezun olan kişilerden belge istenmeyecektir. Ancak sorumlu emlak danışmanlığı ve galerici mesleklerinde, en az lise mezunu olma şartı alınır ve bu mesleklerde Mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
submitted by scbelgelendirmeblog to u/scbelgelendirmeblog [link] [comments]


Müzikle Kalmak İçin Zorunlu Göç Aylin Aslım TEDxKAS MP - Eğitim Zorunlu Olmalı Mı? Otomatik BES'leneceğiz Yurt dışı uçuşlarda HES kodu - Kimler için zorunlu? - YouTube Yks 2019 için çalışılması gereken 4 madde-Bunları yapmak zorunlu... ERASMUS Staj Sigortasında Hangi Teminatlar Zorunludur ? HÜKÜMETİN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ KARARLARI RESMİ GAZETE’DE 5 yaşa anaokulu zorunlu oluyor! Otomatik Katılım nedir? Din Dersi Zorunlu Olmalı mı?

e-Belge Zorunluluk Tarihleri

 1. Müzikle Kalmak İçin Zorunlu Göç Aylin Aslım TEDxKAS
 2. MP - Eğitim Zorunlu Olmalı Mı?
 3. Otomatik BES'leneceğiz
 4. Yurt dışı uçuşlarda HES kodu - Kimler için zorunlu? - YouTube
 5. Yks 2019 için çalışılması gereken 4 madde-Bunları yapmak zorunlu...
 6. ERASMUS Staj Sigortasında Hangi Teminatlar Zorunludur ?
 7. HÜKÜMETİN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ KARARLARI RESMİ GAZETE’DE
 8. 5 yaşa anaokulu zorunlu oluyor!
 9. Otomatik Katılım nedir?
 10. Din Dersi Zorunlu Olmalı mı?

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ için ZORUNLU SİGORTALAR 2014- 2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ Programı na katılan tüm öğrencilerin g... Asgari ücretli çalışan için, maaştan aylık 50 lira, yıllık 600 lira kesilecek. Aylık prime esas kazanç, 2.000 liraysa, maaştan aylık 60 lira, yıllık da 720 lira kesilecek. 2023 Vizyonu'ndaki bir başlık 'Zorunlu Anaokulu'uygulaması! En dikkat çeken maddelerden birisi bu! Ancak, bunu uygulamak için zamana ihtiyaç var. Bu uygulama... İNTERNET SİTEM: efeaydal.com EN İYİ VİDEOLARIMIZ İÇİN: vimeo.com/efeaydal MUHABBETE KATILIN: facebook.com/efeaydalfan GEZİ/MACERA FOTOLARIM: instagram.com/ef... Ankara da insanlara 'Din dersi zorunlu olmalı mı?' ve 'Din dersi yeterli mi?' diye sorular sorduk. Abone olmak için tıklayın http://goo.gl/g7eq9L Bu videol... Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir öğrencinin nelere hazırlanması gerektiğini açıkladık. Yks 2019 tayfa için videolarımızın devamı gelicektir. Soru cevap videosu için sormak ... Şarkıcı ve şarkı yazarı olan Aylin Aslım, yazacak bir hikâyesi kalmamış, tam olarak neden zehirlendiğini bilmeyen bir insanın iç bulantısıyla, gittikçe daha ... Otomatik Katılım kapsamında 1 Ocak 2017’den itibaren, işverenlerin çalışanlarını otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil etmeleri artık zorunlu. HES kodu nedir? Nasıl alınır? Kimler için zorunlu? Yurt dışı uçuşlarda, aktarmalı uçuşlarda son durum nedir? Reisebüro Altıntaş'tan Seval Yalnız, Oktan Erdik... 7- Zorunlu olmadıkça yurt dışına gidilmemesi ve toplu ortamda bulunulmaması. 8- Tüm spor müsabakalarının 22 Mart 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih ertesinde devam edecek şekilde ...